Львівська ОВА змінила критерії визначення важливих підприємств для громад області

Львівська ОВА змінила критерії визначення важливих підприємств для громад області

09.07.2024

Для отримання можливості забронювати військовозобов’язаних працівників підприємства (установи, організації) визначаються Львівською ОВА критично важливими.

Механізм визначення підприємств критично важливими встановлений Критеріями та Порядком, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#n111.

Так, вказаний порядок передбачає, що підприємства для отримання статусу критично важливого повинні підтверджувати відповідність критеріям. Уряд встановив сім таких критеріїв. Необхідна кількість підтверджених критеріїв залежить від сфери діяльності підприємства.

Один з визначених Урядом критеріїв сформульований так: «Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади» (підпункт 4 пункту 2 згаданого порядку). Вимоги щодо підтвердження відповідності саме цьому критерію встановлює Львівська ОВА шляхом затвердження власних критеріїв для підприємств Львівської області.

5 липня набули чинності нові критерії Львівської ОВА (https://loda.gov.ua/documents/109692), які були затверджені розпорядженням від 28 червня 2024 №576/0/5-24ВА. Цим рішенням змінили критерії та уточнили перелік документів, які подають підприємства до Львівської ОВА. Серед ключових змін варто виділити такі:

- кількість критеріїв Львівської ОВА зменшилась з десяти до дев’яти. З переліку виключили два критерії, які стосувалися підприємств комунальної та державної форми власності, та додали один новий критерій щодо розміру середньої заробітної плати за останній календарний квартал, який повинен становити або перевищувати 17 750 грн.

- уточнили вимоги щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість таких осіб повинна становити 5% та більше від загальної чисельності працівників на підприємстві, при цьому ВПО повинні продовжувати працювати на підприємстві станом на останній календарний квартал, що передує зверненню підприємства.

- для всіх підприємств встановили єдину вимогу, за якою здійснюється їх визначення важливими для територіальних громад Львівської області, – відповідати не менше трьом критеріям, визначеним Львівською ОВА.