АСОЦІАЦІЯ «РАДИ ЛЬВІВЩИНИ»


Інформація про органи місцевого самоврядування у Львівській області

Історія та становлення Обласної асоціації місцевих рад “Ради Львівщини”

Прийняття Верховною Радою України Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, де закріплено право органів місцевого самоврядування на утворення об’єднань, та відповідних постанов Кабінету Міністрів України створили практичний механізм реалізації зазначеного права.
Початок біографічного шляху Асоціації було покладено 18 квітня 2003року, коли проведено перші установчі збори на яких вирішено питання заснування обласної Асоціації місцевих рад “Ради Львівщини”, затверджено Статут, обрано правління та затверджено голову Асоціації.
Засновниками Обласної асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” виступили:

  • Львівська обласна рада;
  • Жовківська районна рада;
  • Миколаївська районна рада;
  • Перемишлянська районна рада;
  • Буська районна рада;
  • Дрогобицька міська рада.

21 квітня 2003 року Львівським обласним управлінням юстиції було зареєстровано Статут Асоціації та видано відповідне свідоцтво про реєстрацію добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування за № 5, відбулось засідання Правління, утворено Виконавчу дирекцію та призначено Виконавчого директора Асоціації.
25 квітня 2003 року Асоціацію включено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
21 травня 2003 року відбулись чергові загальні збори Асоціації, на яких прийнято рішення про прийняття нових членів правління Асоціації, затверджено: положення про Виконавчу дирекцію та штатний розпис, встановлено шкалу вступних та членських внесків, кошторис доходів і видатків Асоціації та план роботи.
Обласна асоціація місцевих рад “Ради Львівщини” відрізняється від інших об’єднань органів місцевого самоврядування тим, що до її складу входять місцеві ради всіх рівнів. Враховуючи це, Асоціація намагається збалансувати інтереси органів місцевого самоврядування і виступає за комплексний підхід при пошуку шляхів розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Основна мета та завдання асоціації

- Представлення інтересів її дійсних членів в органах державної влади, захист їх прав та інтересів.
- Утвердження та розбудова місцевого самоврядування у відповідності до конституційних засад та Європейської Хартії місцевого самоврядування. 
- Вивчення та поширення досвіду діяльності місцевого самоврядування в галузі економіки і права, науки і техніки, ефективного ведення господарства, охорони природного навколишнього середовища, культури, освіти, спорту та ін. 
- Розвиток масових та індивідуальних контактів між громадянами і організаціями. 
- Участь у підготовці програм державної підтримки розвитку місцевого самоврядування, розробці проектів з питань місцевого самоврядування.
- Сприяння органам місцевого самоврядування у розвитку демократичних форм і методів роботи.
- Становлення та розвиток територіальних громад як основного первинного суб’єкта і носія функцій та повноважень місцевого самоврядування.
- Розбудова місцевого самоврядування на регіональному рівні в частині розширення прав по створенню виконавчих органів рад.

Шляхи досягнення мети та завдань асоціації

- Підготовка і участь у розробці пропозицій органів державної влади щодо проектів нормативних актів з питань місцевого самоврядування. 
- Організація для членів Асоціації експертизи з економічних, правових, фінансових та інших питань, пов’язаних з діяльністю органів місцевого самоврядування. 
- Сприяння встановленню та здійсненню міжнародних зв’язків місцевих і регіональних органів самоврядування Львівської області з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями закордонних країн. 
- Участь у роботі українських та міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями розвитку місцевого самоврядування. 
- Поширення принципів місцевого самоврядування, закладених в Європейській Хартії місцевого самоврядування. 
- Організація та участь у роботі регіональних і міжнародних конференцій, семінарів та робочих зустрічей з різних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування. 
- Організація та проведення конференцій, семінарів, “круглих столів” з питань діяльності органів місцевого самоврядування.


Керівний склад

Обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»

Гримак Ірина Ярославівна – голова Правління Обласної асоціації місцевих рад "Ради Львівщини"

Яценко Ярина Володимирівна – заступник Голови Правління Обласної асоціації місцевих рад "Ради  Львівщини", Новороздільський міський голова Стрийського району Львівської області

Члени правління

Кімак  Віталій Володимирович – голова Самбірської районної ради Львівської області

Керницький Володимир Миколайович – селищний Давидівський голова Львівського району Львівської області

Ревізійна комісія

Ільницький  Руслан  Якович – голова Ревізійної комісії Обласної асоціації місцевих рад "Ради Львівщини", Моршинський міський голова Стрийського району Львівської області

Залівський Андрій Іванович – заступник голови Ревізійної комісії Обласної асоціації місцевих рад "Ради Львівщини", Червоноградський міський голова Червоноградського району Львівської області

Сулим Андрій Олегович – секретар Ревізійної комісії Обласної асоціації місцевих рад "Ради Львівщини", голова Львівської районної ради Львівської області

 

 

Сороковий Данило Олегович – виконавчий  директор

ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МІСЦЕВИХ РАД

Ради Львівщини

 

вул. В. Винниченка,18,

 каб. 140,

м. Львів, 79008

e-mail: amr.lvivregion@gmail.com

Запрошуємо до співпраці!